Gol kralı eşcinsel futbolcu

Gol kralı eşcinsel futbolcu

PROFESYONEL spor dünyasına adam kültürü hâkimdir. Maço, hep katı olmaya karşı tavırlar, fizyolojik güce ehemmiyet verme üstelik bunu yüceleştirme, zayıflar ezilmeyi ve yenilmeyi doğruluk eder düşüncesi, prof spor dünyasını tanımlayan değerlerdir.
Bu dünyanın içerisine girenler böyle düşünmeseler dahi, o yeryüzünde var olabilmek, hürmet rastlamak, öne çıkmak için bunun benzeri düşünüyormuş benzeri davranmak zorundadır. Bu yeryüzünde tek bir olabilitesi yüksek seksüel üslup hâkimdir; o da “Kuvvetli, oldukça başarılı, etkin adam seksidir” tavrından ibarettir.
Bütün şunlar her süre güzel olmasalar da son derece normal tutum bozukluklarıdır. Prof sporcuların arenaya çıkıp ölümüne dövüşen gladyatörlere benzerliği düşünüldüğünde tüm bu mübalağalı tavırlar da türk malı mahaline oturur, normal olarak algılanmaya başlanır. Okumaya devam et

Koç’un ekonomi politiği

Koç’un ekonomi politiği

“Ekonomi/politik” temelde ağırlıklı olarak Marksist bir terimdir; toplumsal ve siyasi süreçlere uygun fiyat temelin belirleyiciliği ilkesiyle bakılmasını, görünürdeki gelişmelerin temelindeki sınıfsal ilişkilerin ve çelişkilerin ortaya çıkarılmasını ister.
Koç ile devlet arasındaki Koç’u sözlü olmayan izah etmeye itecek seviyede meydana gelen gerginliği, kapitalist hayat sistemini bilmeden tanımlamak imkânsızdır.
Global sistem, “merkez” ve “çevre” olarak ayrılmıştır. Merkezde evrensel kapitalizmin sermaye birikiminin istikametini tespit eden sermayeler yer alır. Etrafta ise bizzat dinamiği ağırlıklı olarak bu merkezdeki sermaye aracılığıyla muayene altında tutulan sermaye vardır. Okumaya devam et

Türkiye’nin gündeminden tiksinmeye başladım

Türkiye’nin gündeminden tiksinmeye başladım

YILLAR boyu işim icabı haberleri ve yorumları takip etmeye çalıştım. Bunu uzunca zaman yaptığımda önceden de midem kalkıyordu. Fakat günümüzde Türkiye’nin gündemi olarak karşımıza çıkarılan ucube beni cidden tiksindirmeye başladı.
Kafa sağlığımı belli bir süre koruyabilmek amaçlı kendimi Türkiye’den soyutlamam gerektiğine hüküm verdim. Sabahları bir sürü erken, gökyüzü artık karanlıkken yeni medyayı okuyarak günüme başlıyorum.
Bilgisayarımda kayıtlı okuma listemde 55 ile 60 arası bir site ve blog listesi var. Bunları her erken sırasıyla tarıyor ve okuyorum.
Bu ufuk turu ardından hayli enteresan konulardan haberdar oluyor ve 21 ‘inci asra yakışan fikir süreçleri ile ilgili bilgi ediniyorum. Kısacası sevinçli oluyorum. Okumaya devam et

Ülkemiz’ye itimat yenilime

Ülkemiz’ye itimat yenilime

İÇTE ve dışta ilişkilerimizin süratle çürümekte meydana geldiği bir ortamdayız.
İçte anayasal düzene yargıya, politikanın meşruiyetine çoğalış itimat kalmadı, anarşik riskli, bir ortamda her biri gününü kurtarmaya çalışıyor, anında her fikir birilerine düşman, konuşmak karara bağlamak benzeri çağdaş kavramların hiçbirisi yok bu ülkede.
Dışarıda ise az bir süre öncesinde çağdaş, demokratik, laik Müslüman bir ülkenin ne türlü olabileceğini dünyaya gösterebilecek model ülke, potansiyeli kocaman ülke olarak bakılan Ülkemiz bir anda dünyanın hasta kişi adamı olarak görülmeye başlandı. Evrensel yeryüzünde manası meydana gelen hiçbir kuvvet yanı başımızda durmamaya başladı. Durmadıkları benzeri bir zamanlar ülkenin yakınında duran ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI benzeri evrensel önder ülke, Ülkemiz aleyhine alenen çalışmaya başladı. Yapılmış Olan bir takım yanlışlıkları faydalanarak Ülkemiz’yi ve iktidarını pkk’lı ülke olarak damgalama çalışmalarının başını çekiyor çoğalış ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI. Okumaya devam et

Telaşlı toplum

Telaşlı toplum

NEW York’ta sokaklardaki kişilerin yüzde 95’i son derece telaşlı ve hep çabuk davranış etmek zorundalar.
Bunlara “Neden bu civarı aceleci ve telaşlısın?”diye sorsalar, yüzde 100’ü bunun nedenini bilmeyecektir.
Ben yarısından fazlasının “telaşlı olmak gerek”sandığı amaçlı telaş ettiklerini düşünüyorum.
Time Out New York Mecmuası, son sayısında bu sebeple kapağında, “Telaşlı olduğunuz amaçlı mi New York’lusunuz, yoksa New York’lu olduğunuzdan mı telaştasınız?” sualini sordu.
Telaşın ve hızın bir emele hizmet amaçlı otomobil olması gerektiğini düşündüğümden, kente her gittiğimde telaşın bir emel haline gelmiş olmasını hem bir anlamsız bulur hem bir de şaşarım. Okumaya devam et

IŞİD kimyevi savaş açabilir

IŞİD kimyevi savaş açabilir

IŞİD’in Suriye ve bilhassa Irak’ta yepyeni elde ettiği illerdeki olanakları da faydalanarak kimyevi savaş emisyon kabiliyetine sahip meydana geldiği, Amerika’nın IŞİD’e savaş açma sürecini hızlandırmasının ve bunu ivedi vaziyet olarak görmesinin temelinde de bu gelişmenin meydana geldiği anlaşıldı.
Türkiye’yi ve pekçok yabancı ülkeyi tehdit altında bırakacak bu korkunç gerçeği, Amerika’nın ansızın savaş vaziyetine geçmekte ne sebeple bu civarı ivedî davranmaya başladığını heyecan edip araştırmaya başlamamla beraber gördüm.
İnsanların bilinçaltlarını ve panik çıkarmamak amaçlı açıkça söyleyemediklerini meydana döktükleri, açık istihbarat yaratan içerik ve konuşmaları ben çok sıkı takip ederim.
Bambaşka bir iş amaçlı bulunduğum Amerika’da IŞİD dair yazılan her yazıyı okudum, yapılmış olan her tartışmayı kocaman bir dikkatle dinledim. Okumaya devam et

Biz niçin farklıyız

Biz niçin farklıyız

Fransız karikatür dünyası, öbür Batıda Yaşayan meslektaşlarından çeşitlilik gösteriyor. Fransız çizerler, fikirlerinde bir sürü ek olarak agresif ve huzursuz edici olmayı ilke edinmişler. Tavırlarını anarşist olarak da nitelemek olası. Bu belki de Fransa’nın orijinal tarihinden kaynaklanmaktadır. Bu ülke, demokratik, özgürlükçü politik sistemini uzunca seneler devam eden maçlar, isyanlar nihayetinde oluşturdu.
Aristokrasiye ve onun yakınında bulunan inanç müessesenine karşın uğraş bazen bir sürü kızışıyor ve bu maçta daima demokrat güçlerin yakınında bulunan mizahçılar, dinsel müesseselere karşın bir sürü sertleşiyorlardı. Bazen bu sertleşme kötü söz dozuna da ulaşıyordu. Ancak uzunca ve onurlu bir maçın sonrasında bağımsızlık ve demokrasi de kurulduktan ek olarak sonra karikatüristlerin bu tavrı hemen hemen genlerinin bir parçası oluyor. Denilebilir ki nihilist fikirlerinin yanına bir de ateizm eklendi. Okumaya devam et

Apple’ın son saklı projesi ne

Apple’ın son saklı projesi ne

Apple, bildiğiniz benzeri sürpriz yapmayı seviyor. Yepyeni ürün üst kısmına hüküm aldıktan ardından, indirilmeye çıkmaya hazırlıklı olana civarı bir saklılık perdesi oluşturuyorlar.
Sonunda çıkardıkları her ürünün oldukça başarılı olması ve piyasalarda trendsetter fonksiyonu yapması belki de bu saklılık ve sürpriz tesirine bağlıdır.
Son olarak i-Watch ile piyasaları sallayan Apple, yeniden bir ürün üst kısmına çalışmaya başladı.
Bunun ne meydana geldiği her vakitki benzeri saklı elbette ki.
Ama firmanın bilançoları gizlenemiyor.
Son rakamlar gösteriyor ki, Apple’ın araştırma- geliştirme (R&D) bütçesinde kocaman artışlar var.
Dahası bir takım kısımlara birden fazla (en azından bin tane) yepyeni mühendis ve tasarımcı alınması amaçlı bütçeler oluşturuldu. Okumaya devam et

Asıl yepyeni Ülkemiz ‘milenyum gençliği’dir

Asıl yepyeni Ülkemiz ‘milenyum gençliği’dir

“Yeni Türkiye” kavramına hayli sert politik ve ideolojik manalar yüklenmeye başlandı. Üstelik bu tanıma uymayanlara, adeta bu ülkeden değilmişler benzeri davranılıyor.
Bu şekilde davranıp üslup sahalar “yeni Türkiye”yi baştan aşağı hata anlıyorlar. Asıl yepyeni Ülkemiz onların rastlamak talep ettikleri değil, rastlamak istemedikleri, üstelik unutmak talep ettikleri yepyeni gençliktir.
Şimdilerde her gece terörü tartışıyoruz. O örgüte, bu örgüte dahil olan gençleri anlatıyoruz. “Koalisyon ne sebeple kurulur ya da kurulmaz”ı saatlerce anlatıyoruz, ama “milenyum” olarak adlandırılan yepyeni gençlik bunlarla hakikaten alakadar değil. Okumaya devam et

İntihar edecek adamın bakışı

İntihar edecek adamın bakışı

HAYATA konusunda bütün tavırlarını ve politik ufuklarını “Erdoğan nefreti” üst kısmına kurmuş meydana iştirak eden çevreler, yaptıkları bütün kampanyalara nazaran bu toplumun kocaman kesiminde Erdoğan sevgisinin ne sebeple devamlı tırmandığını anlayamıyorlar. Anlayamadıkları amaçlı de nefretleri bir çeşit çılgınlığa dönüşmüş durumda.
Anlayamadıkça, önleyemedikçe hepten saldırganlaşıyorlar.
Bu sevgiyi yalnızca Başbakan Davutoğlu’nun profesyonel yönlendirmesiyle pekişen AK Parti’nin politik gücüyle de izah etmek yeteri kadar olamaz.
Bir izahın düzgün ve gerçek olabilmesi amaçlı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ülkenin olağan insanlarıyla kurmuş meydana geldiği bire takım hissi verici, ruhsal derinliği hayli pek meydana iştirak eden duygusal irtibatı da çözümlemek gerekir.
AK Parti iktidarının önce dönemlerinde önder Erdoğan’ın yaptığı yurt gezilerinin bazılarına katıldım. Oralarda onu Okumaya devam et